Každý měsíc vám připravujeme pravidelné reporty kampaní a detailní podrobný práce jednotlivých aktivit. Ale občas si ani neuvědomujeme, že možná nerozumíte všemu co se v pracovních výkazech může vyskytnou, tak jsme jsme se rozhodli, že vám připravíme výběr těch nejdůležitějších a nejčastějších pojmů z online marketingu.

A/B testování
A/B testování je zjednodušeně řečeno metoda, pomocí které lze zjistit jaká z variant funguje lépe. Postavíme variantu A oproti variantě B porovnáváme jednotlivé výsledky.
Testovat lze téměř cokoliv. Různé verze reklamních textů, strategie aukčního přihazování, geografické cílení, různé skupiny produktů ale také chování zákazníků na webových stránkách. Jedná se o mocný marketingový nástroj, který je nedílnou součástí pravidelné správy marketingových kampaní.

Analýza klíčových slov (AKW)
Jedná se o taková slova, které se při vyhledání, například na Google, používají nejčastěji a chceme na nich budovat lepší pozice ve výsledcích vyhledávání.
Trochu odlišná je analýza klíčových slov k SEO optimalizaci a PPC reklamy.
K SEO optimalizaci používáme nejčastěji vyhledávaná klíčová slova přímo na vašich webových stránkách ke zlepšení vaší pozice v přirozeném vyhledávání.
U PPC nejprve provedeme analýzu nejčastěji vyhledávaných dotazů, které zároveň nejlépe korespondují s vaší vstupní stránkou. Cena za proklik se odvíjí od konkurenční míry klíčového slova.

Banner
Jedná se o grafický formát internetové reklamy. Bannery jsou ideální pro budování povědomí o vaší značce. Lze používat akviziční strategie k získání nových návštěvníků ale také remarketingové kampaně k budování značky u dosavadních návštěvníků webových stránek.

B2C
B2C neboli Business to Customer. Jedná se o přímý prodej vašemu koncovému zákazníkovi bez jakýchkoliv firemních subdodavatelů. Cílení je tedy na zákazníky, kteří vaší službu nebo produkt využijí ke své vlastní spotřebě.

B2B
B2B nebo Business to Business. Jedná se tedy o vztah mezi obchodními subjekty. Zboží tedy například prodáte svému firemnímu partnerovi, který ho teprve doručuje koncovému zákazníkovi.

Business Manager
Jedná se o firemní nástroj ke správě facebookových stránek a reklamních účtů. Jedná o sofistikovaný způsob, jak nastavit veškeré kampaně, jejich měření a podobně.

CPC
CPC neboli Cost per Click, tedy kolik zaplatíte za jeden reklamní proklik. Jedná se metriku, která určuje kolik zaplatíte za jednotlivé návštěvy webových stránek.

CTR
CTR neboli Click Through Rate. Jedná se o ukazatel poměru prokliků reklamy k počtu jejího dosavadního zobrazení. Pokud se tedy například banner zobrazí 100 lidem a 10 lidí z toho zareagují a přejdou na vaše webové stránky, tak CTR je 10 %.

CLV
CLV nebo Customer Lifetime Value, volně by se dalo přeložit „hodnota životního cyklu zákazníka“. Tuto metriku využíváme zejména proto, abychom se dozvěděli jakou hodnotu pro vás má zákazník z dlouhodobého hlediska. Jakou hodnotu vám tedy přináší svými opakovanými nákupy.

CTA
CTA neboli Call to Action, volně můžeme přeložit jako výzva k akci. Jedná se o nesmírně důležitý marketingový prvek, který donutí návštěvníka k nákupu, registraci, odeslání formuláře a podobně.

Cookies
Určitě jste se již na webu setkali s hláškou typu: Návštěvou tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies.
Jedná se o textové soubory, které vytváří server během vaší návštěvy na webových stránkách a ukládá je ve vašem počítači. V případě, že stránku opět navštívíte, tak server použije informace, které si o vás již uložil, například předvyplní přihlašovací údaje, emailovou adresu, dodací údaje apod. Cookies primárně vzniklo, aby lidem usnadnilo každodenní život. Bohužel za poslední roky se názor většiny lidí poněkud změnil, z toho důvodu již dnes musíte mít na webových stránkách lištu, která odpovídá GDPR a návštěvník musí nejprve projevit souhlas se sledováním.

Copywriting
Copywriter vám připravuje prodejní texty. Je nutné napsat takový text, který zaujme, pobaví a čtenáře přesvědčí.

Pixel
Facebook Pixel je krátký kód v javascriptu, pomocí kterého můžete přesně měřit návštěvnost webových stránek, jednotlivé konverzní události a sestavovat pomocí něho cílové okruhy uživatelů.

Google Ads
Jedná se o reklamní systém od Google. Pokud budete chtít propagovat cokoliv skrze Google, tak použijete právě systém Google Ads.

Google Analytics
Jedná se o nezbytný nástroj k měření návštěvnosti webových stránek. Díky Google Analytics víme odkud přicházejí návštěvníci webových stránek, jak se po webových stránkách pohybují, jakým jazykem mluví, na jakém místě se nachází, jestli používají k procházení mobilní telefon nebo PC a podobně. Nejpoužívanějším systéme Google Analytics byl doposud tzv. Universal Analytics, který postupně nahradila nová verze, tzv. GA4, který nesbírá data na základě návštěvnosti ale jednotlivých webových událostí.

GTM
GTM neboli Google Tag Manager je systém, který usnadní život všem uživatelům, kteří chtějí dynamicky pracovat s měřením na webových stránkách. Stačí umístit na web požadovaný kód a můžete si důležité měřící kódy s trochou cviku spravovat sami.

Konverze
Konverze zjednodušeně znamená splnění vašeho krátkodobého cíle. Zjednodušeně řečeno tedy, že návštěvník udělal přesně to, co jste požadovali. Konverzi může představovat například nákup produktu, vyplnění kontaktního formuláře, registraci k odběru newsletteru nebo pouze scrollování na vybraných webových stránkách na více než 90 % a další.

Konverzní poměr
Konverzní poměr je vyjadřuje jaká část ze všech návštěvníků provedla požadovanou akci, neboli konverzi. Pokud tedy 1 ze 100 návštěvníků webu provede požadovanou konverzi, tak celkový konverzní poměr bude 1 %.

KPI
Key Performance Indicators neboli „klíčové ukazatele výkonnosti“. Každý krátkodobý i dlouhodobý cíl má své vlastní KPI, na základě, kterých hodnotíme celkovou výkonnost.

PPC reklamy
Pay per Click neboli platba za proklik, platíte tedy pouze za jednotlivé návštěvníky webových stránek přes reklamu. Pokud je správně optimalizovaná, tak vám přivede ty nejrelevantnější zákazníky přímo na vaše webové stránky za dílčí investice v rámci několika korun.

PNO
Představuje podíl nákladů na obratu. Z pohledu marketingu se jedná tedy o náklady na reklamu. Pokud vám investovaných 10 Kč do reklamy přinese zpět 100 Kč, tak PNO je 10 % a podobně. Maximální akceptovatelná výše PNO nesmí převýšit procentuální výši marži na produktu.  

Linkbuilding
Pojem linkbuilding referuje k budování zpětných odkazů v rámci vašeho webu nebo odkazy na zdroje s podobnou tématikou. S každým zpětným odkazem zlepšujete vaše hodnocení a posouváte se na výhodnější pozice ve vyhledávání. Důležitý faktor tzv. SEO off-page.

Sklik
Dokonce i Seznam.cz má svůj vlastní reklamní systém, bez kterého při inzerci neobejdete. Spousta lidí sice ve vyhledávání přechází na Google ale obsahové sítí se Seznamu na českém trhu nemůže rovnat. Vhodné tedy zejména pro spuštění bannerových a PR kampaní.

SEO
Search Engine Optimization, neboli optimalizace pro internetové vyhledávače. Součástí optimalizace jsou on-page a off-page faktory. Mezi on-page faktory patří optimalizace klíčových slov na webových stránkách, úpravy metadat, optimalizace rychlosti webu a další. Mezi nejdůležitější aktivity off-page faktorů patří zajisté již zmiňovaný linkbuilding. Celkově dlouhodobě zlepšuje vaše pozice ve výsledcích vyhledávání, zvyšuje celkovou návštěvnost a s tím spojené tržby.

UX
User Experience – neboli volně přeloženo – uživatelská zkušenost a dojem z webových stránek. UX může být negativně ovlivněno například nepřehlednou navigací na webových stránkách, chybně zvolené barvy, velikost písma, CTA a další.

UTM

Zkratka UTM znamená „Urchin Tracking Module“, je pojmenovaná podle Urchin Corporation a pomáhá nám přesně sledovat návštěvnost z reklamních odkazů. Můžeme sledovat přes jakou konkrétní kampaň, sestavu nebo dokonce reklamu se návštěvník na webové stránky dostal a další. 

 

 

Nyní konečně můžeme přejít k malému testu vašich znalostí a vysvětlíme několik aktivit, které se každý měsíc ve výkazech práce často objevují.

– Pravidelná kontrola vyhledávacích dotazů a optimalizace klíčových/vylučujících slov
Kontrolujeme reálné vyhledávací dotazy, které návštěvník použil ve vyhledávání na google, než navštívil vaše webové stránky. Vyhodnotíme, zda jsou jednotlivé dotazy relevantní k obsahu webu a rozhodneme se, zda chceme dotaz zařadit mezi klíčová nebo naopak vylučující slova.

– Optimalizace CPC jednotlivých klíčových slov
Pravidelně upravujeme nabídky za proklik jednotlivých klíčových slov, aby náklady odpovídaly cílové míře PNO a neponižovali jsme reklamní zobrazování. Případně také testujeme varianty klíčových slov, abychom dosáhli cílového CPC. 

– Optimalizace a A/B testování strategií aukčního přihazování
Testujeme několik reklamních strategií. Jedna reklamní strategie může například vycházet z manuálně stanovených cen na proklik a druhá může vycházet z cílové ceny za konverzi (akvizici) a spousta dalšího. Následně vyhodnotíme, která ze strategií přináší zajímavější výsledky. 

– Nastavení parametrů UTM
Nastavení měřících kódu jednotlivých reklamních odkazů. Slouží ke kvalitnějšímu sledování finanční návratnosti reklamních kampaní. 

– Nastavení konverzních událostí kampaní skrze GTM
Pomocí Google Tag Manager nastavíme potřebné konverzní události na webových stránkách. Například z odkazu na blog může být konverzní událost představována procházením stránky nebo dočtením blogového článku, v odkazu na produkt bude konverzi představovat dokončený nákup a podobně.